בתי מלון

המשרד מעורב בתכנון נוף לבתי מלון ופרויקטים 

נדלניים שונים ברחבי הארץ.

עיצוב ובניית אתרים עיצוב ובניית אתרים